velikost textu

Možnosti orgánové protekce po globální ischemii při srdeční zástavě.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti orgánové protekce po globální ischemii při srdeční zástavě.
Název v angličtině:
Possibilities of organ protection after global ischemia during cardiac arrest.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Hana Mudrochová, Ph.D.
Školitel:
Doc. MUDr. Petr Ošťádal, PhD.
Oponenti:
Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.
Id práce:
153461
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
externí pracoviště (11-00099)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kardiopulmonální resuscitace, ischemicko-reperfúzní poškození, mírná terapeutická hypotermie, srdeční zástava, ischemický postconditioning, oxid dusnatý
Klíčová slova v angličtině:
cardiopulmonary resuscitation, ischemic-reperfusion damage, post-cardiac arrest syndrome, mild therapeutic hypothermia, cardiac arrest, ischemic postconditioning, nitric oxide
Abstrakt:
Abstrakt: Úspěšná kardiopulmonální resuscitace je první podmínkou pro záchranu života při srdeční zástavě. Vysoká úmrtnost pacientů i po úspěšném obnovení cirkulace je způsobena patofyziologickým procesem, potenciálně vyvolávajícím poškození všech orgánů, tzv. ischemicko-reperfúzním poškozením, v klinické praxi nazývaném “poresuscitační syndrom“. Patofyziologických mechanismů, podílejících se na jeho rozvoji, je celá řada; klíčovou roli v tomto procesu hraje zřejmě oxidativní stres, doprovázený spuštěním kaskády systémové zánětlivé reakce. V práci jsme testovali různé možnosti ovlivnění tohoto patofyziologického fenoménu. V prvních experimentech jsme porovnávali vliv mírné terapeutické hypotermie a řízené normotermie na poresuscitační syndrom na zvířecím modelu srdeční zástavy u prasete domácího. V druhé studii jsme pak na stejném modelu porovnávali účinky mírné terapeutické hypotermie, podání oxidu dusnatého a ischemického postconditioningu. Výsledky prvních experimentů ukazují, že mírná terapeutická hypotermie působí protektivně na resuscitabilitu, krevní tlak, míru oxidativního stresu a orgánové poškození ve srovnání s řízenou normotermií. Výsledky druhé studie ukázaly, že mírná terapeutická hypotermie má výraznější pozitivní vliv na resuscitabilitu, krevní tlak, míru oxidativního stresu a orgánové poškození než podání oxidu dusnatého a ischemický postconditioning. Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace, ischemicko-reperfúzní poškození, mírná terapeutická hypotermie, srdeční zástava, ischemický postconditioning, oxid dusnatý
Abstract v angličtině:
Abstract: Successful cardiopulmonary resuscitation is the first step to rescue life during cardiac arrest. High mortality even after successful restoration of spontaneous circulation is substantially caused by patophysiological process associated with ischemia-reperfusion injury and it is widely called post-cardiac arrest syndrome (PCAS). There are many patophysiological mechanisms involved in the development and progress of this syndrom; the key role seems to play oxidative stress, triggering the activation cascade of systemic inflammatory reaction. In our study we have tested different possibilities of influencing the post-cardiac arrest syndrom. In the first experimental study we have compared the effect of mild therapeutic hypothermia with controlled normothermia on PCAS in a porcine model of cardiac arrest. In the second study we have compared in the same model the protective effects of mild therapeutic hypothermia, administration of nitric oxide and ischemic postconditioning. Results of the first experiment have revealed that mild therapeutic hypotermia is superior in the resuscitability, maintenance of blood pressure, oxidative stress suppression and organ damage protection than controlled normothermia. In the second experiment we have shown that neither nitric oxide administration, nor ischemic postconditioning have superior effect on the resuscitability, maintenance of blood pressure, oxidative stress and organ damage in comparison with mild therapeutic hypothermia. Key words: cardiopulmonary resuscitation, ischemic-reperfusion damage, post-cardiac arrest syndrome, mild therapeutic hypothermia, cardiac arrest, ischemic postconditioning, nitric oxide
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Hana Mudrochová, Ph.D. 1.81 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Hana Mudrochová, Ph.D. 645 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Hana Mudrochová, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Hana Mudrochová, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Hana Mudrochová, Ph.D. 1.53 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Petr Ošťádal, PhD. 329 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSC. 818 kB