velikost textu

Informace o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční odborné literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informace o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční odborné literatuře
Název v angličtině:
Information about Psychology and Psychological Diagnostics of Deaf Children in Czech and Foreign Literature
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marie Klásková
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
153338
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychologie; psychologická diagnostika; psychologie neslyšících dětí; psychologická diagnostika neslyšících dětí; neslyšící dítě
Klíčová slova v angličtině:
psychology; psychological diagnostics; psychology of deaf children; psychological diagnostics of deaf children; deaf child
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá dostupnými informacemi o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční odborné literatuře. Úvodní metodologická část je věnována charakteristice literatury, popisu vyhledávání a zpracování česky a anglicky psaných textů. V navazující části zabývající se zpracováním publikací jsou informace přehledně utříděny do bibliografické rešerše. Studium česky psané odborné literatury ukázalo úzké zaměření na některé psychologické tematické okruhy a nedostatek textů věnujících se psychologické praxi s neslyšícími osobami. Studium anglicky psané odborné literatury ukázalo nízkou dostupnost této literatury pro české čtenáře a malý zájem o překlady textů zaměřených na psychologii a neslyšící.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with available information about psychology and psychological diagnostics of deaf children in the Czech and foreign specialized literature. The opening methodological part focuses on characteristic of the literature and on description of how the Czech and English texts were searched and processed. The information in the following part, that deals with processing the publications, are clearly arranged into a bibliographic research. The research of the Czech specialized literature has shown a narrow focus on some psychological topics and a lack of texts dealing with psychological treatment of deaf people in practise. The research of the English expert literature has revealed a bad availability of this literature for Czech readers and a poor interest in translating texts, that focus on psychology and the deaf people.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marie Klásková 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marie Klásková 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marie Klásková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 497 kB