velikost textu

Subjektivní pohled českých žen žijících v pražské čtvrti X na počátku nového tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subjektivní pohled českých žen žijících v pražské čtvrti X na počátku nového tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž?
Název v angličtině:
Motherhood, as viewed by Czech women living in the municipal district of Prague X at dawn of new millenium. Value, social nocessity or burden?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Čeňková Součková
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Id práce:
153197
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mateřství, české ženy, hodnota
Klíčová slova v angličtině:
Motherhood, Czech women, value
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Čeňková Součková 824 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Čeňková Součková 737 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Veronika Seidlová 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Lenka Čeňková Součková 123 kB