velikost textu

Využití metody Manuální Fyzioterapeutické Korekce u pacientů po cévní mozkové příhodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití metody Manuální Fyzioterapeutické Korekce u pacientů po cévní mozkové příhodě
Název v angličtině:
Application of Manual Physiotherapy Correction in patients with cerebrovascular accident
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denis Bezemek
Vedoucí:
Věra Pitrmanová
Oponent:
Renáta Muchová
Id práce:
152882
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denis Bezemek 4.75 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Věra Pitrmanová 622 kB
Stáhnout Posudek oponenta Renáta Muchová 3.67 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 535 kB