velikost textu

Existenciální motivy v díle Jana Čepa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Existenciální motivy v díle Jana Čepa
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Michal Grus
Oponenti:
PhDr. Josef Peterka, CSc.
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Id práce:
152867
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd (RIGO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Nazvali jsme naši práci Existenciální motivy v díle Jana Čepa. Tento název může někoho mylně svádět k domněnce, že budeme hovořit o existencialismu, tedy o existencialismu v literatuře, předem proto říkáme, že tomu tak není: V žádném případě není naším cílem dokázat, že námi vybraný autor náleží k tomu či onomu filozofickému směru. Namísto toho se pokusíme ukázat, jak jisté filozofické pojmy a pojmové konstrukce, především pak pojem existence, korespondují s některými motivy z oblasti krásné literatury, a na základě toho se pokusit vytvořit obraz člověka své doby, nazývané doba moderní. Slovo existencialismus přitom považujeme za metapojem reflektující explicitní reflexi existence; užívání tohoto pojmu, neřku-li snaha vtěsnat do jeho extenze dílo autora, který mimochodem existencialismus sám kritizoval, by nás nutily vést zobecňující hranice mezi jmény, která v naší práci zaznějí, a proto se mu pokud možno vyhýbáme. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Nazvali jsme naši práci Existenciální motivy v díle Jana Čepa. Tento název může někoho mylně svádět k domněnce, že budeme hovořit o existencialismu, tedy o existencialismu v literatuře, předem proto říkáme, že tomu tak není: V žádném případě není naším cílem dokázat, že námi vybraný autor náleží k tomu či onomu filozofickému směru. Namísto toho se pokusíme ukázat, jak jisté filozofické pojmy a pojmové konstrukce, především pak pojem existence, korespondují s některými motivy z oblasti krásné literatury, a na základě toho se pokusit vytvořit obraz člověka své doby, nazývané doba moderní. Slovo existencialismus přitom považujeme za metapojem reflektující explicitní reflexi existence; užívání tohoto pojmu, neřku-li snaha vtěsnat do jeho extenze dílo autora, který mimochodem existencialismus sám kritizoval, by nás nutily vést zobecňující hranice mezi jmény, která v naší práci zaznějí, a proto se mu pokud možno vyhýbáme. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Grus 49.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Grus 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Grus 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Peterka, CSc. 457 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 456 kB