velikost textu

Průvodce středoškolskou biologií aneb jak se důkladně připravit k přijímacím zkouškám na VŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Průvodce středoškolskou biologií aneb jak se důkladně připravit k přijímacím zkouškám na VŠ
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Martina Irová
Oponenti:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
Id práce:
152865
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pedagogické činnosti se věnuji již pět let. Začínala jsem na Základní škole Letohradská výukou dyslektických tříd a pak jsem přešla na Gymnázium a Sportovní gymnázium Nad v> Štolou. V průběhu celého svého působení ve školství jsem využívala pracovních listů jako podporu výkladu a ověřování jednotlivých bodů probrané látky. Svou diplomovou práci jsem zaměřila na vypracování souboru laboratorních prací z přírodopisu pro základní školy a ověřovala, budou - li přínosem pro pochopení probírané látky. Hypotéza mé diplomové práce zněla: „Promyšlené vypracování souboru alternativních úloh a jejich důsledné uplatňování ve výuce zkvalitní a zefektivní výsledky pedagogické práce učitele." Tato hypotéza se potvrdila, jak u tříd běžného typu, tak tříd dyslektických. Výzkumná část byla totiž zaměřena na využití souboru laboratorních úloh v obou typech tříd. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Pedagogické činnosti se věnuji již pět let. Začínala jsem na Základní škole Letohradská výukou dyslektických tříd a pak jsem přešla na Gymnázium a Sportovní gymnázium Nad v> Štolou. V průběhu celého svého působení ve školství jsem využívala pracovních listů jako podporu výkladu a ověřování jednotlivých bodů probrané látky. Svou diplomovou práci jsem zaměřila na vypracování souboru laboratorních prací z přírodopisu pro základní školy a ověřovala, budou - li přínosem pro pochopení probírané látky. Hypotéza mé diplomové práce zněla: „Promyšlené vypracování souboru alternativních úloh a jejich důsledné uplatňování ve výuce zkvalitní a zefektivní výsledky pedagogické práce učitele." Tato hypotéza se potvrdila, jak u tříd běžného typu, tak tříd dyslektických. Výzkumná část byla totiž zaměřena na využití souboru laboratorních úloh v obou typech tříd. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Irová 212.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Irová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Irová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. 219 kB