velikost textu

Motivační faktory ovlivňující práci pedagogů v DDM

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivační faktory ovlivňující práci pedagogů v DDM
Název v angličtině:
Motivational factors affecting teachers´ work in Children and Youth Centres
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jan Kubát
Vedoucí:
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
152663
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dům dětí a mládeže, motivace, motivační teorie, demotivace, pedagog volného času
Klíčová slova v angličtině:
Children and Youth Centres, motivation, leisure time teacher, motivational theory, demotivation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Kubát 549 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB