velikost textu

Pražské metro - Fenomén v kontextu československých dějin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pražské metro - Fenomén v kontextu československých dějin
Název v angličtině:
The Prague Metro - phenomenon in the context of Czechoslovak history
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Burian
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
152524
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o pražském metru jako společenském fenoménu v kontextu československých dějin dvacátého a dvacátého prvního století. Zaměřuje se především na vnímání pražského metra z pohledu obecných dějin a známých veřejných pramenů v komparaci vnímání jednotlivých lidí či různých subkultur. Práce podává kompletní přehled pramenů o pražském metru a podrobuje je kritice. Věnuje se krátce také historii pražského metra, která slouží především k pochopení kontextu. V empirické části je použit analogický přístup k dějinám Československa a České republiky a interpretace jednotlivých rozhovorů. 5
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with Prague metro as a social phenomenon in the history context of Czechoslovakia and Czech Republic in recent two centuries. The work focus on perception of Prague metro from the point of view of general contenporary history and well known public sources in comparison with perception of common people or different subcultures. It also informs about all valuable resources about Prague metro and subject these to continual critical evaluation. In order to make a full understanding of the context, there is also a short part about history of Prague metro. The empiric part is processed by analogical approach to Czech and Czechoslovak history as well as interpretation of the used interviews. 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Burian 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Burian 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Burian 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB