velikost textu

Historie města Počátky do roku 1848. Listinář města Počátek.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie města Počátky do roku 1848. Listinář města Počátek.
Název v angličtině:
History of the Town Počátky until the Year 1848. Complex of the Legal Documents of the Town of Počátky.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Klusáček
Vedoucí:
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Id práce:
152389
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARHP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Listina, edice, město Počátky
Klíčová slova v angličtině:
Legal document, edition, the town Počátky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na ediční zpracování listin města Počátky. Jedná se soubor listin uložených ve Pelhřimově ve fondu Archiv města Počátky (Listina č. 1 – 20), které se dochovaly z č. – Tyto listiny představovaly zásadní právní dokumenty, které ovlivňovaly život ve městě od středověku do 18. století. Právní výsady získalo město jak od svých vrchností, tak d panovníků.Špatný fyzický stav některých listin je hlavní důvod vedoucí ke zpracování o i předchází úvodní studie věnovaná historii města v
Abstract v angličtině:
Počátky. The file of charters considered is stored in State district record archiv) in Pelhřimov in the fund Record office of the town Počátky (Archiv města Počátky). it’s suzerains Bakalářská práce se zaměřuje na ediční zpracování listin města Počátky. Jedná se soubor listin uložených ve Pelhřimově ve fondu Archiv města Počátky (Listina č. 1 – 20), které se dochovaly z č. – Tyto listiny představovaly zásadní právní dokumenty, které ovlivňovaly život ve městě od středověku do 18. století. Právní výsady získalo město jak od svých vr panovníků.Špatný fyzický stav některých listin je hlavní důvod vedoucí ke zpracování práce. Edici předchází úvodní studie věnovaná historii města v
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Klusáček 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Klusáček 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Klusáček 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mlada Holá, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB