velikost textu

Sociální služby pro klienty se zrakovou vadou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální služby pro klienty se zrakovou vadou
Název v angličtině:
Social service for clients with visual disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Ferková
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponent:
Mgr. Monika Nová
Id práce:
152368
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zraková vada, důsledky postižení, kompenzace, sociální práce, sociální služby, vzdělávání, integrace
Klíčová slova v angličtině:
visual impairment, consequence of the disability, compensation, social service, education, integration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Ferková 307 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 557 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Nová 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB