velikost textu

Pomník Františka Palackého v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pomník Františka Palackého v Praze
Název v angličtině:
Monument of František Palacký in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Vysloužilová
Vedoucí:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Id práce:
152334
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pomník, František Palacký, Stanislav Sucharda, Alois Dryák, secese, sochařství
Klíčová slova v angličtině:
monument, František Palacký, Stanislav Sucharda, Alois Dryák, Art Nouveau, sculpture
Abstrakt:
ABSTRAKT: Cílem bakalářské práce je podat ucelený přehled vývoje pomníku Františka Palackého v Praze, který je dílem jednoho z nejvýznamnějších představitelů secesního sochařství Stanislava Suchardy a architekta Aloise Dryáka. Pozornost bude věnována veřejné soutěži, která celému záměru předcházela, důležitosti výběru místa pro pomník, procesu Suchardovy tvorby, roli architekta a konečně dobovým odezvám na celé dílo.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The aim of this bachelor thesis is to give an integrated statement development of monument of Frantisek Palacky in Prague, which is a piece of one of the leading representatives of Art Nouveau sculpture Stanislav Sucharda and architect Alois Dryák. Attention will be given a public competition that preceded the whole project, the importance of choosing a place for a monument, process Sucharda’s creation, the role of the architect and finally the period responses to the entire work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Vysloužilová 555 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Vysloužilová 6.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Vysloužilová 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Vysloužilová 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB