velikost textu

Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti
Název v angličtině:
Female orgasm and its relation to autoerotic and dyadic sexual behavior
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Lucie Krejčová
Školitel:
Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Id práce:
152046
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Program studia:
Humanitní studia (P6107)
Obor studia:
Integrální studium člověka - obecná antropologie (ISCOA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ženský orgasmus; Ženská sexualita; Párové sexuální chování; Ženská masturbace
Klíčová slova v angličtině:
Female orgasm; Female sexuality; Dyadic sexual behavior; Female masturbation
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na téma ženského orgasmu ve vztahu k autoerotickým aktivitám a párovému sexuálnímu chování. První, teoretická část práce se zaměřuje na teorie ženského orgasmu a faktory ovlivňující výskyt orgasmu u žen. Druhá část práce se skládá ze čtyř článků, které byly publikovány v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech. První článek, teoretické review, se zaměřuje na vývoj názoru vědeckého světa na ženský orgasmus a jeho dichotomické rozdělení na klitoridální a vaginální orgasmus. Druhý článek se týká frekvencí párových sexuálních aktivit a jejich spojitostí s výskytem vaginálního orgasmu u žen. Třetí článek se zabývá vztahem prvních autoerotických zkušeností a výskytu vaginálního orgasmu u žen. Poslední, čtvrtý článek popisuje vztah mezi partnerskou a sexuální spokojeností a výskytem ženského orgasmu. Výsledky předložených studií ukazují, že autoerotické a párové sexuální aktivity společně se sebe vnímanou spokojeností v partnerském vztahu mají pozitivní vliv na výskyt orgasmu u žen.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on female orgasm and its relation to autoerotic activities and dyadic sexual behavior. The first theoretical part focuses on theories describing the function of female orgasms and factors influencing its occurrence. The second part consists of four articles published in peer-reviewed journals. The first article is a review, focusing on the development of expert opinions over time, with specific regard to female orgasms and the division between clitoral and vaginal orgasm. The second article discusses the role of general relationship and sexual satisfaction with respect to the female orgasm. The third article examined the association between first autoerotic experiences and the occurrence of vaginal orgasm. Finally, the fourth article concerned the frequency of dyadic sexual activity and its relation to vaginal orgasm. The findings within each article indicate that autoerotic and dyadic sexual activities together with general relationship and sexual satisfaction have a positive influence on the occurrence of female orgasms.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Krejčová 4.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Krejčová 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Krejčová 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 152 kB