velikost textu

Plzeňská hudební scéna v letech 1968-1983

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plzeňská hudební scéna v letech 1968-1983
Název v angličtině:
Pilsen music scene in 1968-1983
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Marková
Vedoucí:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radek Diestler
Id práce:
151855
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je rozšířit poznatky z oblasti plzeňské alternativní hudební scény v letech 1968-1983. Výzkum je zaměřený především na podmínky, za kterých se rocková uskupení v Plzni utvářela, dále na to, co scénu ovlivnilo a jak se vypořádávala s různými omezeními, která jí připravoval komunistický režim v Československu. Těžištěm poznání jsou zde rozhovory se členy rockových hudebních skupin, působících v daném rozmezí v západočeské metropoli. Interview byla provedena metodou orální historie. Mimo rozhovory se výzkum opírá o poznatky z odborné literatury, archivních materiálů a dobového tisku. Práce tak přináší nové skutečnosti v oblasti (re)kvalifikačních přehrávek, Festivalu politické písně, jehož celostátní kolo se konalo v Sokolově, a veřejných produkcí. Dále autorka prezentuje reakci hudebníků na článek Nová vlna se starým obsahem, který byl uveřejněn v časopise Tribuna v roce 1983. Výzkum se zaměřuje především na aktérskou perspektivu, jež může obohatit již známá fakta a pomoci doplnit mezery, vyskytující se v příběhu dějin plzeňské hudební scény za minulého režimu. Klíčová slova Plzeňská hudební scéna, beatová hudba, orální historie, rekvalifikační přehrávky, Festival politické písně, nová vlna
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of essay is to broaden knowledge of Pilsen alternative music scene in 1968- 1983. The study is focused on the conditions, under which was the rock subculture in Pilsen formed, by what has been this subculture affected and how to deal with various restrictions by the communist regime in Czechoslovakia. The main basis for this research, are interviews with members of rock band in West Bohemian metropolis in a given period. These interviews were realized using oral history. Beside this, the study is supported also by knowledge of literature, period newspaper and archive materials. The study presents new facts in the areas of retraining examinations, Festival of political songs, whose national phase was held in Sokolov and public performances. Furthermore, authoress presents musician response to article Nová vlna se starým obsahem, published in magazine Tribuna in 1983. The research is focused on musician view on said areas, which could enrich the already know facts and help to fill space in history of pilsen music scene in the past regime. Key words Pilsen music scene, beat music, oral history, retraining examinations, Festival of political songs, new wave
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Marková 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Marková 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Marková 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radek Diestler 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB