velikost textu

Koncept Snoezelen - MSE v inkluzivním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept Snoezelen - MSE v inkluzivním vzdělávání
Název v angličtině:
Concept of Snoezelen – MSE in inclusive education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbara Matoušková
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
Mgr. Zuzana Svobodová
Id práce:
151693
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koncept Snoezelen - MSE, inkluzivní vzdělávání, financování, multismyslové prostředí
Klíčová slova v angličtině:
Concept of Snoezelen – MSE, inklusive education, financing, multisensory environment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbara Matoušková 2.82 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 407 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Svobodová 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB