velikost textu

Pozorování času: Odvozování ve statických světech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozorování času: Odvozování ve statických světech
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Švarný
Školitel:
Dennis Dieks
Oponenti:
Tomasz Grzegorz Placek
prof. Gergely Szekely
Id práce:
151531
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra logiky (21-KLOG)
Program studia:
Logika (P6142)
Obor studia:
Logika (XLG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
logika|pozorovatel|čas|block universe
Klíčová slova v angličtině:
logic|observer|time|block universe
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Švarný 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Švarný 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Švarný 35 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Švarný 366 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dennis Dieks 698 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomasz Grzegorz Placek 4.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Gergely Szekely 970 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 573 kB