velikost textu

Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty na vysokých školách v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty na vysokých školách v České republice
Název v angličtině:
Services for deaf, hard of hearing and deafened students at universities in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kristýna Podeszwová
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
151117
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vysoká škola a student se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, student se sluchovým postižením, služby pro studenty se sluchovým postižením na vysoké škole, tlumočnický servis, vizualizační servis, zapisovatelský servis, legislativní rámec pro poskytování služeb studentům se sluchovým postižením na vysokých školách v České republice
Klíčová slova v angličtině:
universities and the student with special needs arising from disability, students with hearing disabilities, services for students with hearing impairment at university, interpreting service, visualisation, lecture/seminar recording, the legislative framework for providing services to students with hearing impairment at universities in the Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářské práce se zaměřuje na problematiku zpřístupňování studia studentům se sluchovým postižením (neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým) na vysokých školách v České republice. Jedná se o práci přehledovou; jejím cílem je zmapovat rozsah podpůrných služeb (tlumočnický servis, vizualizační servis, zapisovatelský servis a další) aktuálně poskytovaných těmto studentům na jednotlivých vysokých školách, a to v úzké souvislosti s platnou legislativou.
Abstract v angličtině:
Abstrakt The bachelor thesis focuses on the means universities in the Czech Republic use to make studies accessible to students with hearing impairment (students who are deaf, hard of hearing and deafened). The thesis is a survey. The aim is to map the current extent of services (such as interpreting, visualisation, lecture/seminar recording) that support the students in their studies at particular public universities in connection with the contemporary legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Podeszwová 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Kristýna Podeszwová 251 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Podeszwová 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Podeszwová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 426 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 152 kB