velikost textu

Vizuální lifelogging: automatické vzpomínky a zobrazování všedního

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizuální lifelogging: automatické vzpomínky a zobrazování všedního
Název v angličtině:
Visual lifelogging: automatic memories and picturing ordinary
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Králová
Vedoucí:
Doc. Filip Láb, PhD.
Oponent:
Mgr. Denisa Kera, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Dita Malečková
Id práce:
150947
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vizuální lifelogging, lifelogging, quantified self, selftracking, sousveillance, Narrative Clip
Klíčová slova v angličtině:
Visual lifelogging, lifelogging, quantified self, selftracking, sousveillance, Narrative Clip
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce Vizuální lifelogging: automatické vzpomínky a zobrazování všedního zpracovává téma vizuálního lifeloggingu a uvádí jej do kontextu současné vizuální kultury. Zabývá se tématem lifeloggingu v kontextu fotografie a amplifikace lidských schopností. Věnuje se historii a jednotlivým podobám lifeloggingu, popisuje jeho nástroje a věnuje se také tématům surveillance a jeho protikladu, sousveillance. Téma vizuálního lifeloggingu zkoumá přitom především z fotografického hlediska a zabývá se možnými užitími různých technologií jako nástrojů pro zlepšování paměti a dalších lidských schopností. I
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): Diploma thesis Visual lifelogging: automatic memories and picturing ordinary deals with the topic of visual lifelogging in the context of current visual culture. It describes visual lifelogging in the context of photography and as an amplification of human abilities. Diploma thesis deals with history and lifelogging as a whole and it describes its forms, describes the tools of lifelogging and it deals also with topics of surveillance and its contrary, sousveillance. It explores visual lifelogging mostly from the photographic point of view and it deals with the use of different technologies to augment human memory or other human abilities. I
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Králová 1.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavla Králová 188 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Králová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Králová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Filip Láb, PhD. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Denisa Kera, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Dita Malečková 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 153 kB