velikost textu

Ohlasy československého tisku na pálení knih německými studenty ze dne 10. května 1933

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ohlasy československého tisku na pálení knih německými studenty ze dne 10. května 1933
Název v angličtině:
Testimonials Czechoslovak press the book burnings by German students of May 10, 1933
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marián Ort
Vedoucí:
Mgr. Alena Petruželková
Oponent:
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Id práce:
150921
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pálení knih, bibliokaust, autodafé, nacismus, propaganda, proti neněmeckému duchu, československý tisk, rok 1933.
Klíčová slova v angličtině:
Burning books, bibliocaust, autodafé, Nazism, propaganda, Against the Un-German Spirit, Czechoslovak press, 1933.
Abstrakt:
ABSTRAKT: Cílem bakalářské práce Ohlasy československého tisku na pálení knih německými studenty ze dne 10. května 1933 je komplexně přiblížit nejen pozadí akce ze dne 10. 5. 1933, ale také události předcházející, jelikož mezi sebou mají úzkou spojitost. Stěžejním bodem práce bude uvedení těchto událostí do kontextu s československým prostředím. V samostatné kapitole se budu podrobně věnovat reakcím československého tisku, k „hořlavým“ událostem u našich západních sousedů. Postupně rozeberu několik článků, z širokého spektra tehdejšího tisku. KLÍČOVÁ SLOVA: Pálení knih, bibliokaust, autodafé, nacismus, propaganda, proti neněmeckému duchu, československý tisk, rok 1933.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The aim of this bachelor thesis titled: "The Czechoslovak Press Acclaim for the Book Burning by the German Students on 10th May 1933" is not only to give complex insight into the background of those events but also into the events preceding as they are closely linked. The author's intention is to relate the events to the context of the atmosphere in the 1933 Czechoslovakia. The reactions of the Czechoslovak press to the book burning are discussed in a separate chapter as well as the response of Czechoslovakia's western neighbours. Several authentic articles are analysed within broader perspective. KEYWORDS: Burning books, bibliocaust, autodafé, Nazism, propaganda, Against the Un- German Spirit, Czechoslovak press, 1933.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marián Ort 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marián Ort 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marián Ort 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Alena Petruželková 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 152 kB