velikost textu

Logické spojky v postojové analýze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logické spojky v postojové analýze
Název v angličtině:
Logical connectives in sentiment analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Katrin Přikrylová
Vedoucí:
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Konzultant:
Mgr. Kateřina Veselovská
Id práce:
150886
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra logiky (21-KLOG)
Program studia:
Logika (N6142)
Obor studia:
Logika (LOG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
postojová analýza, logické spojky, přirozený jazyk, polarita adjektiv
Klíčová slova v angličtině:
sentiment analysis, logical connectives, natural language, polarity of adjectives
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Katrin Přikrylová 741 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Katrin Přikrylová 8 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Katrin Přikrylová 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Katrin Přikrylová 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB