velikost textu

Jaroslav Pospíšil – tiskař, nakladatel a knihkupec

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaroslav Pospíšil – tiskař, nakladatel a knihkupec
Název v angličtině:
Jaroslav Pospisil – Printer, Publisher, Bookseller
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Hautková
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Oponent:
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Alena Petruželková
Id práce:
150862
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nakladatelství a vydavatelství, knihtiskařství, knihkupectví, nakladatelé a vydavatelé, knihkupci, knižní kultura, nakladatelské katalogy, knihy, kultura a společnost, četba
Klíčová slova v angličtině:
Publishing houses, book printing, bookstore, publishers and publishing, booksellers, book culture, publishers´ catalogs, books, culture and society, reading
Abstrakt:
Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na zmapování profesní činnosti Jaroslava Pospíšila. Stručně představí rodinu Pospíšilů od Jana Hostivíta Pospíšila, který rodinnou firmu založil, až k Jaroslavovu nástupci Jaroslavovi Pospíšilovi ml. Značná pozornost bude věnována zejména skladbě edičního programu. Neopomenuty nezůstanou ani Pospíšilovy společenské funkce, např. v Grémiu knihkupců a nakladatelů. Klíčová slova: Nakladatelství a vydavatelství, knihtiskařství, knihkupectví, nakladatelé a vydavatelé, knihkupci, knižní kultura, nakladatelské katalogy, knihy, kultura a společnost, četba
Abstract v angličtině:
Abstract: The Master´s thesis follows professional work of Jaroslav Pospisil. Briefly presented the Pospisil´s family from Jan Hostivít Pospisil, who founded the family business, to Jaroslav´s successor Jaroslav Pospisil junior. Considerable attention will be paid to the composition of the editorial program. It will not be missed out nor Pospíšil´s social functions, eg. Association of booksellers and and publishers. Keywords: Publishing houses, book printing, bookstore, publishers and publishing, booksellers, book culture, publishers´ catalogs, books, culture and society, fading
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Hautková 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Hautková 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Hautková 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Alena Petruželková 366 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB