velikost textu

Plukovní kroniky v kontextu české prvorepublikové legionářské literatury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plukovní kroniky v kontextu české prvorepublikové legionářské literatury
Název v angličtině:
Regimental Chronicles in the Context of the Legionnaire Literature in the First Czechoslovak Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Lukeš
Vedoucí:
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Klára Andresová
Konzultant:
Mgr. Alena Petruželková
Id práce:
150860
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plukovní kroniky|plukovní dějiny|komemorační literatura|První československá republika|československé legie|militaria
Klíčová slova v angličtině:
regimental chronicles|regimental histories|commemorative literature|first Czechoslovak republic|Czechoslovak legions|militaria
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce mapuje pozici legionářských plukovních kronik v kontextu legionářské literatury jako celku. Snaží se definovat legionářskou literaturu jako specifickou literární oblast, identifikovat unikátní pozici plukovních kronik a poukázat na jejich komemorační, propagační a kulturní význam. V souvislosti s legionářskými plukovními kronikami je také popsáno výchozí prostředí rakousko-uherských plukovních historií.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Lukeš 330 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Lukeš 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Lukeš 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Klára Andresová 386 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Alena Petruželková 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 154 kB