velikost textu

Dědění se zvláštním zaměřením na závětní titul

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědění se zvláštním zaměřením na závětní titul
Název v angličtině:
Inheritance with Special Focus on Testamentary Title
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavel Kolesár
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
15067
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Kolesár 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Kolesár 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Kolesár 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB