text size

Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek
Titile (in english):
The effect of water-based exercise program on health related physical fitness and quality of life in elderly women
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Veronika Houdová
Supervisor:
doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
Opponents:
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jana Labudová, Ph.D.
Consultant:
PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Thesis Id:
150499
Faculty:
Faculty of Physical Education and Sport (FTVS)
Department:
Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Study programm:
Kinanthropology (P7403)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
03/03/2020
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
tělesná zdatnost, aqua-aerobik, stáří, kvalita života
Keywords:
physical fitness, water exercise programme, ageing, quality of life
Abstract (in czech):
Abstrakt Název: Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek Cíle: Cílem této práce je posouzení vlivu aerobního pohybového programu v mělké vodě na změny úrovně složek zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života související se zdravím u seniorek. Metody: Do výzkumu bylo zařazeno 33 žen (67 ± 5,2 roků). Soubor žen byl rozdělen na experimentální a porovnávací skupinu. Experimentální skupina (n = 17) absolvovala půlroční aerobní pohybový program v mělké vodě při frekvenci 1× týdně 60 minut. Porovnávací skupina nebyla zařazena do pohybového programu. Byla posuzována úroveň tělesného složení, flexibilita v oblasti bederní páteře a svalů zadní skupiny stehna, statická síla horních končetin, svalová vytrvalost horních a dolních končetin, aerobní zdatnost, dynamická posturální stabilita a kvalita života související se zdravím před a po experimentálním období. Výsledky: Práce prokázala, že aerobní pohybový program v mělké vodě signifikantně zvyšuje úroveň aerobní zdatnosti (p = 0,01; r = 0,62) a všeobecného vnímání vlastního zdraví (p = 0,04; r = 0,36). Klíčová slova: tělesná zdatnost, aqua-aerobik, stáří, kvalita života
Abstract:
Abstract Title: Effects of water-based aerobic programme on health-related physical fitness and health-related quality of life level in elderly females Objectives: The aim of this study was to asses the effect of shallow water aerobic programme on changes of health-related physical fitness and health- related quality of life level in elderly females. Methods: 33 women (mean age 67 ± 5,2 years) were eligible for participation for the study. Participants were divided into experimental and control group. The experimental group (n = 17) participated in a 6month shallow water aerobic programme once a week 60 minutes. The control group did not participate in the physical program. Body composition, low-back and hamstring flexibility, hand grip strength, upper body and lower body strength, aerobic capacity, dynamic postural stability and health-related quality of life were determined before and after completion. Results: This study has shown that the training programme caused a significant increase in aerobic capacity (p = 0,01; r = 0,62) and in general health perception (p = 0,04; r = 0,36). Keywords: physical fitness, water exercise programme, ageing, quality of life
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Veronika Houdová 10.92 MB
Download Abstract in czech Mgr. Veronika Houdová 323 kB
Download Abstract in english Mgr. Veronika Houdová 317 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Veronika Houdová 888 kB
Download Opponent's review doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 212 kB
Download Opponent's review doc. PaedDr. Jana Labudová, Ph.D. 399 kB
Download Defence's report 82 kB