velikost textu

Podnik ohrožený úpadkem (některé jeho aspekty)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podnik ohrožený úpadkem (některé jeho aspekty)
Název v angličtině:
Enterprise on the verge of bankruptcy (some aspects)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Vodičková
Vedoucí:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Id práce:
150461
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úpadek, správa, prevence, odpovědnost
Klíčová slova v angličtině:
insolvency, administration, prevention, responsibility
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou podniku, resp. obchodní společnosti ohrožené úpadkem. České insolvenční právo po vzoru některých zahraničních úprav proto v zákoně zmiňuje již situaci hrozícího úpadku. Některé zahraniční právní řády upravují systém preventivních opatření proti úpadku. Účelem této práce je analýza správy podniku (resp. obchodní společnosti) ve vztahu k právní kvalifikaci ekonomických nesnází. Dále je zde pojednáno o systému varovných opatření při správě podniku ohroženého úpadkem, nastíněny možnosti prevence úpadku a postavení jednotlivých subjektů při správě ohroženého podniku. Právní kvalifikace ekonomických potíží je zkoumána z pohledu obchodního i insolvenčního práva. Je zde prezentována komparativní studie ekonomických potíží v českém, francouzském, německém a anglosaském právu povinností pro vedení obchodní společnosti spojených s právní kvalifikací ekonomických potíží. Je věnována pozornost problematice varovných opatření a signálů v rámci obchodního práva, jejichž cílem je detekovat zhoršující se ekonomickou situaci. V této kapitole bude tedy podrobněji rozebráno, které orgány jsou povinny či oprávněny upozornit na nezdravou ekonomickou situaci a jaký vliv má situace hrozícího úpadku na správu společnosti. Práce se konečně zabývá správou podniku ohroženého úpadkem, a to ve vztahu k postavení statutárního orgánu a jiných osob podílejících na správě takového podniku. Dotknu se rovněž problematiky společníků a věřitelů. Je zde rovněž analyzována odpovědnost orgánů společnosti ve vztahu k situaci hrozícího úpadku uvnitř korporace.
Abstract v angličtině:
The purpose of this thesis is to analyse the administration of the corporation in difficulties. The reason for my research to show how different organs of the corporation are involved in the problem of pre-insolvency situation. This thesis is composed of four chapters each of them dealing with different aspects of the corpotaion threaten of the insolvency. Chapter One is introductory and analyses the legal qualification of the „pre-insolvency“ situation. The chapter is subdivided into four parts. In the part one it is explained that the French law exists a special part of commercial law focused on the „entreprises in difficulties“. Part two and three explains how the economical difficulties can be measured in relation to the registered capital or the equity and what are the consequences for the administration of the corporation. The part four of the Chapter one deals with „pre-insolvency“ situation of the corporation according to „balance-sheet test“ and the „insolvency test“. The Chapter two examines the problem of acces to the information in relation to the „pre-insolvency“ situation inside the corporation. Part four of the Chapter two focuses on the role of different organs inside the corporation able to initate or to make provisions in order to avoid the insolvency. The Chapter three is sibdivided in several parts and provides an analysis how the menace of insolvency modifies the corporate governance. It illustrates the position of the management, the intervention of the court and the position of the administrator.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Vodičková 712 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Vodičková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Vodičková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB