velikost textu

Řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání
Název v angličtině:
Application proceedings for long-term residence permit for business purpose
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Iva Sigmundová
Vedoucí:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Id práce:
150085
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
účel „podnikání“, dlouhodobý pobyt, povolení k pobytu
Klíčová slova v angličtině:
the purpose of “business”, long-term residence, residence permit
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je komplexní náhled na správní řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, podané v režimu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část práce je věnována výkladu základních pojmů (cizinec, povolení k dlouhodobému pobytu a podnikání), které jsou určující pro zvolené pobytové oprávnění. Druhá část práce rozebírá podmínky pro podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání a náležitosti, které je cizinec povinen k této žádosti doložit. Třetí část se zabývá řízením po podání žádosti se zaměřením na specifika řízení o dané pobytové oprávnění. Čtvrtá část je věnována vydání konečného rozhodnutí.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is an interpretation on the administrative procedure concerning an application of the third-country nationals for long-term residence permit for business purpose on the bases of the act n° 326/1999 Coll., On the residence of foreign nationals in the Czech Republic and about amendment of certain acts. The thesis is divided into four parts. The first part contains the interpretation of key terms (foreign nationals, long- term residence permit and business purpose) which determine the long-term residence permit for purpose in question. The second part deals with conditions to be met for submission of the application form and on requirements needed to be attached to the application form. The third part deals with the administrative procedure after submission of application form focusing on particularities of application proceedings for long-term residence permit for business purpose. The fourth part asses the issuing of final decision.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Sigmundová 1.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Iva Sigmundová 815 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Sigmundová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Sigmundová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Kryska, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB