velikost textu

Nepříčetnost a zmenšená příčetnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepříčetnost a zmenšená příčetnost
Název v angličtině:
Insanity and decreased sanity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Hošková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
150082
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nepříčetnost, zmenšená příčetnost, opilství
Klíčová slova v angličtině:
Insanity, diminished sanity, drunkenness
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této práce je problematika zabývající se protiprávním jednáním spáchaným ve stavu nepříčetnosti a zmenšené příčetnosti. Cílem této práce je srozumitelně a uceleně osvětlit problematiku trestného činu opilství a aspektů s ním spojených. Práce se rovněž věnuje historii předmětné právní úpravy na území českých zemí, Československa a následně samostatné České republiky. Stěžejní částí této práce je aktuální právní úprava podle současného trestního zákoníku zák. č. 40/2009 Sb., se zaměřením na skutkovou podstatu trestného činu opilství dle § 360.Práce detailně pojednává o návykových látkách, jejich členění a účincích na pachatele trestných činů i zdraví jednotlivce.Celou práci doplňuje přehled související judikatury a vymezení nedostatků současné právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this work is the question concerning unlawful actions committed in the state of insanity and diminished sanity. The main objective of the work is to explain clearly and comprehensibly the issue of the criminal offence of drunkenness and related aspects. Also, the work concerns the history of the legal regulation in question in the territory of the Czech Lands, Czechoslovakia and consequently the independent Czech Republic. Core part of the work is the actual legislation under the pursuant to the current Criminal Code, Act No. 40/2009 Coll., with orientation to the factual merits of the criminal offence of drunkenness under § 360. The work in detail deals with addictive substances, their classification and effects on the offender as well as on the health of an individual. The work is complemented with an overview of related literature and indication of the deficiencies of the current legal regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Hošková 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Hošková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Hošková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB