velikost textu

Jaroslav Lev z Rožmitálu, diplomat a politik pozdního středověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaroslav Lev z Rožmitálu, diplomat a politik pozdního středověku
Název v angličtině:
Jaroslav Lev of Rožmitál, diplomat and politician of the late Middle Ages
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magda Trnková
Vedoucí:
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Id práce:
150049
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jaroslav Lev z Rožmitálu, páni z Rožmitálu, 15. století, prácheňský kraj, poselstvo Jiřího z Poděbrad
Klíčová slova v angličtině:
Jaroslav Lev of Rožmitál, lords of Rožmitál, 15th century, Prácheň-region, embassy of Georg of Podiebrad
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá osobností Jaroslava Lva z Rožmitálu. Snaží se na základě dostupných pramenů a literatury postihnout jeho život a politické působení v Českém království. Jde o významného člena šlechtické obce 15. století, který se proslavil svou diplomatickou cestou po západní Evropě. Za svůj vzestup vděčil nejen své politické obratnosti, ale nejspíš i faktu, že jeho sestra Johana byla manželkou českého krále Jiřího z Poděbrad. Díky své diplomatické misi se patrně více zviditelnil jako osobnost, s níž je nutné v politice počítat. Své schopnosti osvědčil nejdříve jako nejvyšší sudí a následně jako nejvyšší hofmistr Království českého. Nepůsobil však jen v Praze, ale také v západních Čechách, kde zastával úřad hejtmana prácheňského kraje. Klíčová slova Jaroslav Lev z Rožmitálu, páni z Rožmitálu, 15. století, prácheňský kraj, poselstvo Jiřího z Poděbrad
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the personality of Jaroslav Lev of Rožmitál. On the basis of available sources, it tries to show his life and political activities in the Czech kingdom. He was an important member of the aristocracy in the 15th century, who became famous for his diplomatic tour of Western Europe. He owed his ascension not only to his political skills, but also to the fact that his sister Joanna was the wife of Czech King George of Podiebrad. It was probably thanks to his diplomatic mission that he was more visible as an important politician of his time. He proved his abilities first as the Supreme Judge and then as the supreme Master of the Court. He did not only act in Prague but also in western Bohemia, where he was the Executioner of Pracheň region. Key words Jaroslav Lev of Rožmitál, lords of Rožmitál, 15th century, Prácheň-region, embassy of Georg of Podiebrad
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magda Trnková 2.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Magda Trnková 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magda Trnková 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magda Trnková 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 363 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 30 kB