velikost textu

Evaluating public state space abstractions in extensive form games with an application in poker

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evaluating public state space abstractions in extensive form games with an application in poker
Název v češtině:
Vyhodonocení abstrakcií určených pre extenzívne hry s aplikáciou v pokeri
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matej Moravčík
Vedoucí:
Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Id práce:
149854
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Diskrétní modely a algoritmy (IDMA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Hry v rozšírenej forme, Poker, Abstrakcia hry, Nashovo equilibrium
Klíčová slova v angličtině:
Extensive form games, State space abstraction, Public information, Nash equilibrium, Automatic abstraction technique
Abstrakt:
Poznáme efektívne techniky na výpočet optimálnej stratégie pre hry v rozšírenej forme. Niektoré problémy, napríklad poker, sú stále omnoho väčšie, ako sú tieto techniky schopné zvládnuť. Riešením je vytvoriť abstrakciu hry, ktorá je menšia ako pôvodná hra. V tejto abstrakcii už dokážeme nájsť optimálnu stratégiu. Túto stratégiu môžeme potom využiť v originálnej hre. V tejto práci opisujeme techniky, ktoré sa na tvorbu abstrakcií aktuálne používajú. Väčšina z nich neberie osobite v úvahu informácie, ktoré sú viditeľné pre všetkých hráčov v hre. My sme na tento účel vyvinuli vlastnú techniku a otestovali sme ju v pokeri. Naše experimentálne výsledky ukázali, že nová technika priniesla značné zlepšenie oproti doteraz používaným technikám. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Efficient algorithms exist for finding optimal strategies in extensive-form games. However human scale problems, such as poker, are typically so large that computation of these strategies remain infeasible with current technology. State space abstraction techniques allow us to derive a smaller abstract game, in which an optimal strategy can be computed and then used in the real game. This thesis introduces state of the art abstraction techniques. Most of these techniques do not deal with public information. We present a new automatic public state space abstraction technique. We examine the quality of this technique in the domain of poker. Our experimental results show that the new technique brings significant performance improvement. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matej Moravčík 460 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matej Moravčík 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matej Moravčík 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Hladík, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 198 kB