velikost textu

Study of the extremely rare decay K+ -> pi+nu nu with the NA62 experiment at CERN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of the extremely rare decay K+ -> pi+nu nu with the NA62 experiment at CERN
Název v češtině:
Studium extrémně vzácneho rozpadu K+ -> pi+nu nu na experimentu NA62 v CERN
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Michal Zamkovský
Školitel:
RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Tomáš Blažek, Ph.D.
Mgr. Pavel Řezníček, Ph.D.
Id práce:
149852
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Částicová a jaderná fyzika (P0533D110022)
Obor studia:
Částicová a jaderná fyzika (P4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
kaon, analýza dat, Standartní Model
Klíčová slova v angličtině:
kaon, data analysis, Standard Model
Abstrakt:
Abstract Rozpad K+ → π+ν ν disponuje jedním z nejpřesněji předpovězených ¯ poměrů větvení na úrovni 10−10. Tento rozpad je zakázán na stromové úrovni, díky čemuž je senzitivní na efekty nové fyziky. NA62 experiment, lokalizovaný v CERN na urychlovači SPS, si klade za cíl změřit poměr větvení rozpadu K+ → π+ν ν pomocí unikátní rozpad-za-letu techniky. ¯ Data byla v rámci experimentu NA62 nabírána v letech 2016-2018. Stati- stický vzorek naměřený v roce 2016 umožnil dosáhnout citlivost Stan- dartního modelu pro rozpad K+ → π+ν ν . S pomocí statisticky sig- ¯ nifikantního objemu dat naměřených v roce 2017, experiment NA62 překonává současné nejpřesnější měření. V rámci této práce budou představeny první výsledky analýzy dat naměřených v roce 2017. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The decay K+ → π+ν ν has one of the most precisely predicted branch- ¯ ing ratio at the level of 10−10. It is forbidden at the tree level, which makes it sensitive to the effects of new physics. The NA62 experiment at the CERN SPS aims to measure the branching ratio of the K+ → π+ν ν using ¯ a unique decay-in-flight technique. NA62 took data so far in 2016-2018. The statistics acquired in 2016 allowed to reach Standard Model sensi- tivity for K+ → π+ν ν . Owing to the statistics collected in 2017, NA62 ¯ surpasses the present best sensitivity. In the scope of this thesis, the preliminary result obtained from 2017 data sample is reported. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Zamkovský 16.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Zamkovský 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Zamkovský 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karol Kampf, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tomáš Blažek, Ph.D. 548 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Řezníček, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 153 kB