text size

Základní fond středověkých rukopisů v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Základní fond středověkých rukopisů v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě
Titile (in english):
Basic Collection of Medieval Manuscripts in Cistercial Monastery in Vyšší Brod
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. David Michal Říha
Supervisor:
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Opponent:
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Thesis Id:
14982
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (B8109)
Study branch:
History of Christian Arts (BU)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/09/2007
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Résumé Ve své práci jsem si dal za úkol revizi katalogu Doc. Antonína Friedla, který napsal pro výstavu iluminovaných rukopisů vyšebrodských. Výstava proběhla v roce 1965 v Českých Budějovicích. Také jsem zjistit v jakém stavu rukopisy jsou, jak je o ně postaráno. Zmíněný katalog mnou byl rozšířen o rukopisy kaligraficky zdobené. S laskavým svolením bratří cisterciáků z Vyššího Brodu mi to bylo umožněno a mohl jsem pracovat s rukopisy, které katalog obsahuje i s rukopisy jež jsem do katalogu zařadil. Středem mého zájmu je Vyšebrodská gigantická bible (sig. CLV – CLVIX). Výzdoba těl iniciál v Gigantické bibli využívá z části aditivní konstrukce z románské tradice a z části gotické uzavřené formy s orámovanou výzdobou vnějších polí včetně motivu kazetového rámu. Ve vnitřních polích jsou velmi často monstra utvářena dle pozdně románských schémat, avšak oproti tomu barevná škála je založená na kontrastu podle gotických vzorů. Celkově lze výzdobu Bible shrnout do motivického repertoáru kolísajícího mezi přejímanými ohlasy francouzských gotických rukopisů spojovaných s pozdně románskou tradicí středoevropské knižní malby končícího 13. století. U některých vyšebrodských svazků, zvláště pak u třetího svazku Vyšebrodské gigantické bible (CLVII), jak již upozornil A. Friedl, můžeme sledovat sled práce ve skriptoriu a k němu přidružené malířské dílně.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. David Michal Říha 628 kB
Download Attachment to the thesis Bc. David Michal Říha 115.37 MB
Download Abstract in czech Bc. David Michal Říha 25 kB
Download Abstract in english Bc. David Michal Říha 80 kB
Download Supervisor's review PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 111 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 71 kB