velikost textu

Základní fond středověkých rukopisů v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Základní fond středověkých rukopisů v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě
Název v angličtině:
Basic Collection of Medieval Manuscripts in Cistercial Monastery in Vyšší Brod
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Michal Říha
Vedoucí:
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Id práce:
14982
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Résumé Ve své práci jsem si dal za úkol revizi katalogu Doc. Antonína Friedla, který napsal pro výstavu iluminovaných rukopisů vyšebrodských. Výstava proběhla v roce 1965 v Českých Budějovicích. Také jsem zjistit v jakém stavu rukopisy jsou, jak je o ně postaráno. Zmíněný katalog mnou byl rozšířen o rukopisy kaligraficky zdobené. S laskavým svolením bratří cisterciáků z Vyššího Brodu mi to bylo umožněno a mohl jsem pracovat s rukopisy, které katalog obsahuje i s rukopisy jež jsem do katalogu zařadil. Středem mého zájmu je Vyšebrodská gigantická bible (sig. CLV – CLVIX). Výzdoba těl iniciál v Gigantické bibli využívá z části aditivní konstrukce z románské tradice a z části gotické uzavřené formy s orámovanou výzdobou vnějších polí včetně motivu kazetového rámu. Ve vnitřních polích jsou velmi často monstra utvářena dle pozdně románských schémat, avšak oproti tomu barevná škála je založená na kontrastu podle gotických vzorů. Celkově lze výzdobu Bible shrnout do motivického repertoáru kolísajícího mezi přejímanými ohlasy francouzských gotických rukopisů spojovaných s pozdně románskou tradicí středoevropské knižní malby končícího 13. století. U některých vyšebrodských svazků, zvláště pak u třetího svazku Vyšebrodské gigantické bible (CLVII), jak již upozornil A. Friedl, můžeme sledovat sled práce ve skriptoriu a k němu přidružené malířské dílně.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Michal Říha 628 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Michal Říha 115.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Michal Říha 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Michal Říha 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 71 kB