text size

Jezuitská rezidence v Tuchoměřicích a kostely spravované řádem tovaryšstva Ježíšova v přilehlém okolí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Jezuitská rezidence v Tuchoměřicích a kostely spravované řádem tovaryšstva Ježíšova v přilehlém okolí
Titile (in english):
The Jesuit residence in Tuchoměřice and the churchs managed by the Order of the Society of Jesus in the proximate neighbourhood
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Marie Knapeková
Supervisor:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Thesis Id:
14972
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (B8109)
Study branch:
History of Christian Arts (BU)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
11/06/2007
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Resumé Marie Knapeková JEZUITSKÁ REZIDENCE V TUCHOMĚŘICÍCH A KOSTELY SPRAVOVANÉ ŘÁDEM TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA V PŘILEHLÉM OKOLÍ Tato práce se zabývá tématem vlivu jezuitského řádu v okolí Tuchoměřické rezidence (Praha – západ) a jeho bezprostředním okolí spravované jezuitským řádem. V roce 1621 získala staroměstská kolej sv. Klimenta v Praze statek Tuchoměřice s okolními vesnicemi v bohaté zemědělské oblasti. Posléze zde byla z bývalé renesanční tvrze vybudována rezidence pro čtyři stálé členy. Starý kostel zasvěcený sv. Vítu, českému zemskému patronu, a sv. Linhartu, zemědělskému patronu, byl stržen a nahrazen novým větším kostelem. Místo, kde stál původní kostel, doposud není známo. Ví se pouze, že na onom místě byl později zbudován refektář. Budova rezidence a nový kostel zasvěcený sv. Vítu je připisován dílu raně barokního umělce Giovannimu Domenicu Orsimu de Orsini. Tuchoměřická rezidence po hospodářské stránce prosperovala a zásobovala svými produkty svatoklimetský seminář v Praze. Rezidence se ovšem starala a obnovovala i okolní vesnice, které pod ní bezprostředně spadaly. Proto z doby, kdy jezuité spravovali tento kraj, máme v okolní krajině řadu velice skvostných památek, které jsou ovšem někdy ve velice zbědovaném stavu. Pod rezidenci tedy patřila hřbitovní kaple sv. Rozálie v Tuchoměřicích, Přední Kopanina s kostelem sv. Maří Magdalény a kaple zasvěcená sv. Martě a sv. Ludmile. Dále k Tuchoměřicům náležela kaple sv. Kříže v Malých Číčovicích a hrad Okoř s bývalou kaplí sv. Václava. Nedaleko Tuchoměřic se rovněž nacházelo jezuitské centrum ve Středoklukách, které spadalo nikoliv přímo pod kolej sv. Klimenta, ale pod svatováclavský seminář. Farnost Středokluky spravovala kostel sv. Prokopa s kaplí sv. Kříže ve Středoklukách, kostel sv. Vavřince s kaplí sv. Floriana v Černovičkách, kapli sv. Václava v Kněževsi, dále kapli P. Marie v Dobrovízi a kapli sv. Archanděla Michaela v Kozinci. Provázanost mezi těmito dvěma centry lze vidět i v některých detailech uměleckých děl. Společná zemědělská činnost tohoto kraje se projevila také v úctě ke svatým. Proto jí je věnována celá kapitola. Kromě četného zobrazení řádových a zemských patronů, které je charakteristické pro jezuitský řád, se zde vyskytuje i poměrně bohatá škála zemědělských a hospodářských patronů. S hospodářským zaměřením tohoto kraje také souvisí úcta ke svatým ochráncům jednak proti požárům, které jsou pro hospodářství velice zničující, tak proti moru, který v té době ohrožoval místní obyvatelstvo. Mimo jiné je tato oblast velice bohatá na freskovou a iluzivní malbu oltářů, jejichž autorství dosud není komplexně doloženo a otevírá možnosti dalšího bádání.
Abstract:
Resume The Jesuit residence in Tuchoměřice and the churchs managed the Order the Society of Jesus in the proximate neighbourhood This thesis concerns the theme of the influence of the Order of Jesuits on the surroundings of the Tuchoměřice residence (Prague- West) and the proximate neighbourhood managed by the Order of Jesuits. The main aim was to summarize and map the monuments constructed during the period of Jesuits and create a more comprehensive view on this theme. The sources for the work were both literature and examination of the properties. The work includes the iconographic aspect proposed by Jesuits, which corresponds to the baroque respect of the local inhabitants to the saints. The frequency of agricultural patrons accounts for the agricultural specialization of the region. Above all, this region is very rich on the fresco and illusive paintings of the altars, whose authors are not yet fully clarified. This offers opportunities for further research. Keywords occurring in this thesis: baroque, Jesuits, residence, church, saint.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Marie Knapeková 441 kB
Download Abstract in czech Marie Knapeková 49 kB
Download Abstract in english Marie Knapeková 80 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 43 kB
Download Opponent's review PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 75 kB