velikost textu

Eigenvalues of symmetric interval matrices

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eigenvalues of symmetric interval matrices
Název v češtině:
Vlastní čásla symetrických intervalových matic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikolay Stoyanov Kaleyski
Vedoucí:
Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Oponent:
Ing. David Hartman, Ph.D.
Id práce:
149414
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem práce je popsat a případně vylepšit některé algoritmy pro hledání vnitřních a vnějších odhadů hranic intervalů vlastních čísel reálných symetrických intervalových matic, převést je do verifikovaného tvaru a implementovat je v programovacím jazyce Matlab. Popsány jsou základní principy verifikace a intervalové aritmetiky, použité teoretické základy a problémy, které nastávají při verifikaci jednotlivých algoritmů, včetně možností jejich řešení. Popsány jsou experimenty ukazující některé empirické vlastnosti zkoumaných algoritmů. Praktický výsledek práce je softwarový balík funkcí pro verifikovaný výpočet odhadů množin vlastních čísel symetrických intervalových matic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract: The goal of the thesis is to describe and possibly improve some algorithms for finding inner and outer approximations of the borders of eigenvalue intervals of real symmetric interval matrices, to modify them so that they perform verified computations and to implement them in the Matlab programming language. The main principles of verification and interval arithmetic are described, as well as the used theoretical foundations and the problems which occur when attempting to verify the individual algorithms, including possibilities of overcoming them. Experiments illustrating some empirical properties of the algorithms are described. The practical result of the thesis is a software package for computing approximations of the sets of eigenvalues of symmetric interval matrices. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikolay Stoyanov Kaleyski 922 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikolay Stoyanov Kaleyski 2.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikolay Stoyanov Kaleyski 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikolay Stoyanov Kaleyski 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Hladík, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. David Hartman, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. 381 kB