velikost textu

Kompenzace vyjadřování jako problémová komunikativní dovednost ve vztahu ki neurolingvistickým a psycholingvistickým aspektům osvojování cizího jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompenzace vyjadřování jako problémová komunikativní dovednost ve vztahu ki neurolingvistickým a psycholingvistickým aspektům osvojování cizího jazyka
Název v angličtině:
Compensation of expression as a problem of communication skills in relation to neurolinguistics and psycholinguistic aspects of second language acquisition
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Milada Kouřimská, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Věra Janíková
doc. PhDr. Josef Hendrich, CSc.
Id práce:
149368
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem předkládané práce je: 1. poskytnout vhled do problematiky tvorby a zpracování řeči v centrálním orgánu naší nervové soustavy; tato část představuje teoretický úvod pro následné pochopení psycholingvistických procesů; 2. objasnit základní psycholingvistické procesy související s produkcí řeči, tyto procesy poslouží jako výchozí model pro pochopení podstaty procesu dovednosti kompenzačního vyjadřování v cizím jazyce; 3. vyvodit ze současného stavu neurolingvistických a psycholingvistických výzkumů praktické poznatky, které by bylo možné aplikovat při vyučování cizím jazykům; 4. charakterizovat současný stav úrovně dovednosti kompenzačního vyjadřování v němčině u českých mluvčích vybraného typu školy jako jednoho z psycholingvistických procesů; 5. zjistit, do jaké míry se uplatňuje zřetel k nácviku dovednosti kompenzačního vyjadřování v učebnicích němčiny, které jsou používány v českých školách. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The submitted work dwells on neurolinguistic and psychoíinguistic aspects of language learning and problems with application of compensative strategies in the process of language difficulties overcoming in the connection with Czech native speakers in German language. The work is divided into three parts. The first part presents theoretical basis of new interdisciplinary subjects of neurolinguistics and psycholinguistics. The second part is also theoretical and it is concentrated on compensative ability to express oneself in a foreign language. The third part is empirical and it bases on a research done at Prague and outside-Prague grammarschools with 176 respondents. According to thoroughly studied specialised literature and consultations with specialists in medicine and psychology, the author tries to deduce some practical conclusions, which could be used by teachers of foreign language teaching both children and adults. In the connection with a certain age human brain works with language in different ways. Human speech is produced not only by our centrál nervous systém but also by our Psyche. The process of verbal communication proceeds in human consciousness in incredible speed. And it is not the sole psychic process but the complex of mutually connected processes. The way in which speech is proceeded in our consciousness 's contained in the psychoíinguistic section of the theoretical part of the work. The second theoretical part includes the topič of compensative ability to express oneself in a foreign language. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 54.33 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 700 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Věra Janíková 942 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Hendrich, CSc. 927 kB