velikost textu

K možnostem predikce připravenosti předškolních dětí na výuku ve čtení a psaní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K možnostem predikce připravenosti předškolních dětí na výuku ve čtení a psaní
Název v angličtině:
Options to predict the readiness of pre-school children for reading and writing instruction
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Helena Havlisová
Školitel:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Id práce:
149256
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce je zaměřena na problematiku časné diagnostiky předpokladů ke čtení a psaní u dětí v předškolním věku. Zvolené téma je zpracováno zejména v kontextu prevence raných učebních obtíží . Teoretická část práce reflektuje některé základní aspekty a činitele ovlivňujíc! čteni a psáni , rozebírá významné okolnosti brzdicí nebo naopak facilitujíci jejich rozvoj , diskutuje především otázky předpokladů ke čtení a psaní a možnosti jejich poznávání . V empirické části práce jsou kvantitativně i kvalitativně analyzovány výsledky výzkumu zaměřeného na ověřováni vlastnosti standardizované screeningové zkoušky Testu rizika Poruch čteni a psaní pro rané školáky v populaci předškolních dětí ve věku 5,5 - 6,0 let a tím i ověřování možnosti jeho Využitelnosti pro diagnostiku připravenosti ke čteni a psáni u Předškolních dětí . Závěry výzkumu vyznívají ve prospěch využitelnosti tohoto nástroje po navržených úpravách , je konstatován jeho přínos i v pedagogické praxi . Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Disertační práce je zaměřena na problematiku časné diagnostiky předpokladů ke čtení a psaní u dětí v předškolním věku. Zvolené téma je zpracováno zejména v kontextu prevence raných učebních obtíží . Teoretická část práce reflektuje některé základní aspekty a činitele ovlivňujíc! čteni a psáni , rozebírá významné okolnosti brzdicí nebo naopak facilitujíci jejich rozvoj , diskutuje především otázky předpokladů ke čtení a psaní a možnosti jejich poznávání . V empirické části práce jsou kvantitativně i kvalitativně analyzovány výsledky výzkumu zaměřeného na ověřováni vlastnosti standardizované screeningové zkoušky Testu rizika Poruch čteni a psaní pro rané školáky v populaci předškolních dětí ve věku 5,5 - 6,0 let a tím i ověřování možnosti jeho Využitelnosti pro diagnostiku připravenosti ke čteni a psáni u Předškolních dětí . Závěry výzkumu vyznívají ve prospěch využitelnosti tohoto nástroje po navržených úpravách , je konstatován jeho přínos i v pedagogické praxi . Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Helena Havlisová 3.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Helena Havlisová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Helena Havlisová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 1009 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. 1.64 MB