velikost textu

Experimentální činnosti ve výuce chemii Školní modely palivových článků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Experimentální činnosti ve výuce chemii Školní modely palivových článků
Název v angličtině:
Experimental work in chemistry teaching. School models od fuel cells.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Pavel Opatrný
Id práce:
149251
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie (RIGO CH)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem diplomové práce byla sumarizace poznatků z oblasti palivových článků a jejich implementace do školního prostředí. Implementace spočívala především v přípravě vyučovacích hodin a návrhu pro projektové vyučování, jehož základem je navodit dětem přitažlivý problém, kterým palivové články v současné době jednoznačně jsou. Připravené experimenty jednoznačně překračují rámec chemie jako vyučovacího předmětu a mohly by sloužit jako jedno z témat pro integrovanou výuku přírodních věd na školách. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Cílem diplomové práce byla sumarizace poznatků z oblasti palivových článků a jejich implementace do školního prostředí. Implementace spočívala především v přípravě vyučovacích hodin a návrhu pro projektové vyučování, jehož základem je navodit dětem přitažlivý problém, kterým palivové články v současné době jednoznačně jsou. Připravené experimenty jednoznačně překračují rámec chemie jako vyučovacího předmětu a mohly by sloužit jako jedno z témat pro integrovanou výuku přírodních věd na školách. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Opatrný 5.99 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Pavel Opatrný 4.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavel Opatrný 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavel Opatrný 151 kB