velikost textu

Niternost a existence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Niternost a existence
Název v angličtině:
Profundity and Existence
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jiří Olšovský
Školitel:
prof.ThDr. et ThDr. Otakar A. Funda
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Id práce:
149234
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Přiblížit se bytnosti existenciálního myšlení dánského filosofa, spisovatele a teologa Serena Kierkegaarda (1813-1855) je úkolem této práce. Znamená to zabývat se základními intencemi, klíčovými motivy a pojmy jeho myšlení (zejména pojmy existence a niternosti). Pokus zmapovat složitost tohoto úkolu s sebou nese nutnost „hluboce se ponořit" do celku Kierkegaardova díla, které čítá více než dvacet objemných knih; k tomu je nezbytné probírat se i Kierkegaardovými poznámkami a deníky, jež často osvětlujícím způsobem dokreslují Kierkegaardovy záměry a jeho životní opravdovost. Tento ohled na celek díla j e nesen přesvědčením, že jedině z pochopení celku Kierkegaardova myšlení lze vystopovat konkrétnost, s níž Kierkegaard chápe své centrální pojmy. Odtud lze zas zpětně pohlédnout na Kierkegaardovo myšlení jako takové. Zvolil jsem takovou přístupovou cestu ke Kierkegaardovu myšlení, že jsem nejprve zevrubně pojednal o třech základních stadiích života v pojetí Kierkegaardově, jimiž podle něho má člověk procházet, nebo v nich může i zůstat. Nejvyšším stadiem, k němuž má člověk spět, je podle Kierkegaarda náboženské stadium. Toto stadium jsem pojednal v kapitole s názvem Pojem paradoxní zbožnosti, neboť z náboženského stadia je pro Kierkegaarda právě paradoxní zbožnost vrcholem tohoto stadia. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The book maps the entirety of Kierkegaard's thinking. First it treats with three stages of life. Man can transcend a lower stage and enter a higher, or he can repose in any of the lowest stages. Than follow the basic concepts of Kierkegaard's system of thinking, namely inwardness, existence, truth, freedom, repetition, anxiety, and so on. Through these concepts, the totality of Kierkegaard's thinking may be grasped. Kierkegaard strove to be really existing thinker, and therefore the text speaks at times about the tight linkage of Kierkegaard's life to his conception of the existential thinker. It is the individual who does not forget true existence, who is able to resist abstract speculation. In the place of Hegel's dialectics of world history, Kierkegaard emphasizes the inwardness of man, which open up to faith. Kierkegaard presents the project of man, who is seeking his life aim, and from the nothingness of his despair he is arising to discover height of life. This individual is able to fight for truth and for that truth also to offer himself. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Olšovský 8.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Olšovský 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Olšovský 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 524 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 541 kB