velikost textu

Kategorie kompetence a její chápání učiteli v praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kategorie kompetence a její chápání učiteli v praxi
Název v angličtině:
Category of competence and its understanding by practicing teachers
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Jana Doležalová, Ph.D.
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
Id práce:
149121
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá problematikou zavádění konceptu klíčových kompetencí jakožto cílů vzdělávání, které přináší kurikulární reforma. Teoretická část je zaměřená na prozkoumání toho, jakým způsobem jsou zpracovány klíčové kompetence v odborné literatuře a evropských i českých kurikulárních dokumentech. Věnuje se pojetí a začlenění klíčových kompetencí do národních vzdělávacích programů v zemích EU. Různé přístupy v těchto zemích porovnává a vyhodnocuje ve vztahu ke kurikulární reformě v České republice a ve vazbě na pojetí klíčových kompetencí v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Výzkumná část se soustředí na zmapováni porozumění klíčových kompetencí u „stěžejních hráčů kurikulární reformy (učitelé, školitelé, inspektoři), jejichž úkolem je tento nový koncept zavádět do pedagogické praxe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Disertační práce se zabývá problematikou zavádění konceptu klíčových kompetencí jakožto cílů vzdělávání, které přináší kurikulární reforma. Teoretická část je zaměřená na prozkoumání toho, jakým způsobem jsou zpracovány klíčové kompetence v odborné literatuře a evropských i českých kurikulárních dokumentech. Věnuje se pojetí a začlenění klíčových kompetencí do národních vzdělávacích programů v zemích EU. Různé přístupy v těchto zemích porovnává a vyhodnocuje ve vztahu ke kurikulární reformě v České republice a ve vazbě na pojetí klíčových kompetencí v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Výzkumná část se soustředí na zmapováni porozumění klíčových kompetencí u „stěžejních hráčů kurikulární reformy (učitelé, školitelé, inspektoři), jejichž úkolem je tento nový koncept zavádět do pedagogické praxe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 3.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jana Doležalová, Ph.D. 677 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. 822 kB