velikost textu

Učivo, metody, organizační formy a motivace vyučování geologii s důrazem na environment v geologické historii ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učivo, metody, organizační formy a motivace vyučování geologii s důrazem na environment v geologické historii ČR
Název v angličtině:
Content area, methods, forms and motivation in geology teaching with emphasis on environment in geological history of the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Tomáš Kočí, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.
Id práce:
149079
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hned v úvodu této disertační práce na téma: Učivo, metody, organizační Formy a motivace vyučování geologii s důrazem na environment v geologické historii ČR- Společenstvo svrchnokřídové fauny příbojové facie ČKP ve Velimi a jeho využití na ZS a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií je třeba tento terminus technicus náležitě vysvětlit. Environment v geologické historii ČR- čili česky volně přeloženo životni prostředí v dávných geologických dobách a je zahrnut v tématickém celku Historická geologie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Hned v úvodu této disertační práce na téma: Učivo, metody, organizační Formy a motivace vyučování geologii s důrazem na environment v geologické historii ČR- Společenstvo svrchnokřídové fauny příbojové facie ČKP ve Velimi a jeho využití na ZS a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií je třeba tento terminus technicus náležitě vysvětlit. Environment v geologické historii ČR- čili česky volně přeloženo životni prostředí v dávných geologických dobách a je zahrnut v tématickém celku Historická geologie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tomáš Kočí, Ph.D. 15.91 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Tomáš Kočí, Ph.D. 8.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tomáš Kočí, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tomáš Kočí, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 1.79 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. 1.49 MB