velikost textu

The evaluation of calprotectin levels in the stool of paediatric patients and helathy children in the Czech republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The evaluation of calprotectin levels in the stool of paediatric patients and helathy children in the Czech republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Konrad Karim Siala
Školitel:
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
MUDr. Vladimír Volf, PhD.
Id práce:
149069
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika dětská (14-360)
Program studia:
Pediatrie (P5124)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děti calprotectin
Klíčová slova v angličtině:
children calprotectin
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Konrad Karim Siala 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Konrad Karim Siala 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Konrad Karim Siala 20 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Konrad Karim Siala 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 1.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Vladimír Volf, PhD. 1.92 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 486 kB