velikost textu

Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století
Název v angličtině:
Prolegomena to the history of the Czech catholic theology in the 2nd half of the 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. Vojtěch Novotný, Th.D.
Školitel:
prof.PhDr. Ludvík Armbruster
Oponenti:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Id práce:
14897
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra filozofie (do 2018) (26-KF)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je předložit témata, která umožní další studium na poli historických prolegomen a dějinně korektní teologickou hermeneutiku české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Jednotícím motivem všech kapitol je budování prolegomen k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. První čtyři studie jsou proto věnovány dějinám „oficiálního“ teologického vzdělávání: sledují klíčové momenty pražské teologické fakulty v období druhé světové války, v počátcích komunistického režimu i v době jeho trvání, a mapují personální obsazení jednotlivých oborů. Další studie v kontrapunktu zachycuje dostupné informace o utajovaném teologickém vzdělávání, které vzniklo jako alternativa k teologické fakultě. Následuje studie věnovaná vývoji oficiálně schválených, samizdatových a některých exilových teologických periodik ve sledovaném období. Poslední kapitola nastiňuje další možná a potřebná témata historických prolegomen. Tím současně plní i funkci jakéhosi závěru celé práce.
Abstract v angličtině:
ANOTACE Il lavoro presente, intitolato „Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století“ (Prolegomena per la storia della teologia cattolica in Boemia nella seconda metà del secolo XX), studia il retroterra storico della riflessione teologica degli cristiani cattolici del tempo del regime communista nella Cecolovacchia (1948-1989). In tal modo le prolegomena si presentano come presupposto per un’interpretazione storicamente corretta del pensiero teologico del detto periodo. Il significato complesso del titolo viene spiegato nell’Introduzione. Seguono poi quattro capitoli dedicati alla storia dell’insegnamento „officiale“ della teologia: si presentano le vicende della Facoltà di teologia a Praga nel periodo della seconda guerra mondiale (I), negli inizi del regime communista (II), nel tempo della sua permanenza (III), e il suo corpo docente (IV). Un altro capitolo studia in contrappunto la storia dell’insegnamento „clandestino“ della teologia, sorto in alternativa (V). Viene poi un capitolo dedicato alle riviste di teologia – quelle officiali, quelle di „samisdat“ e quelle dell’esilio (VI). L’ultimo capitolo offre il panorama degli altri temi possibili (VII). In tal modo esso svolge pure il ruole della conclusione all’opera. Sebbe molta attenzione viene prestata alla Facoltà di teologia, lo studio non intende presentare semplicemente la sua storia. L’intento del lavoro mira oltre – verso le prolegomena per la storia della teologia ceca e in tal modo ipso facto ancora più in là, verso la teologia come tale. Esso è quindi formalmente storico, intenzionalmente però teologico. Vuol offrire alla teologia la possibilità di istruirsi dagli aspetti positivi e quelli negativi della riflessione teologica della chiesa locale in Boemia e Moravia del detto periodo, comprendere meglio il suo presente e aver cura della sua tradizione.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. Vojtěch Novotný, Th.D. 4.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. Vojtěch Novotný, Th.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. Vojtěch Novotný, Th.D. 48 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce doc. Vojtěch Novotný, Th.D. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB