velikost textu

Historické experimenty jako motivující prvek ve výuce chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historické experimenty jako motivující prvek ve výuce chemie
Název v angličtině:
Historical experiments as a motivating element in chemistry teaching
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Katarína Počepická
Oponenti:
Ing. Bohuslav Dušek, CSc.
doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
Id práce:
148879
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie (RIGO CH)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V současnosti v českém školství probíhají změny, které kladou důraz na zvyšování kompetencí žáků. Cílem předkládané práce je přispět v tomto směru některými možnostmi ve výuce chemie a tím i k celkovému zlepšování výsledků vzdělávacího procesu. Chemie, jako učební předmět patří mezi předměty málo oblíbené, a proto při její výuce má mimořádnou úlohu motivace. Jednou se složek této motivace jsou historické reminiscence, které mohou vést žáky cestou historického poznání. V publikacích z historie chemie se dozvídáme vesměs pouze o tom kdy, kdo a z čeho co objevil, popřípadě lze nalézt schéma původní aparatury. Protože u původní literatury jsou konkrétní pracovní postupy velice těžce dosažitelné, je potřeba pro školní praxi navrhnout nové a dostupné pracovní postupy , které by tyto původní objevy ilustrovaly. Z uvedených důvodů je následující práce věnována právě tomuto problému. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
V současnosti v českém školství probíhají změny, které kladou důraz na zvyšování kompetencí žáků. Cílem předkládané práce je přispět v tomto směru některými možnostmi ve výuce chemie a tím i k celkovému zlepšování výsledků vzdělávacího procesu. Chemie, jako učební předmět patří mezi předměty málo oblíbené, a proto při její výuce má mimořádnou úlohu motivace. Jednou se složek této motivace jsou historické reminiscence, které mohou vést žáky cestou historického poznání. V publikacích z historie chemie se dozvídáme vesměs pouze o tom kdy, kdo a z čeho co objevil, popřípadě lze nalézt schéma původní aparatury. Protože u původní literatury jsou konkrétní pracovní postupy velice těžce dosažitelné, je potřeba pro školní praxi navrhnout nové a dostupné pracovní postupy , které by tyto původní objevy ilustrovaly. Z uvedených důvodů je následující práce věnována právě tomuto problému. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Katarína Počepická 6.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Katarína Počepická 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Katarína Počepická 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Bohuslav Dušek, CSc. 521 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Karel Holada, CSc. 1.51 MB