velikost textu

Pion-induced polarized Drell-Yan process at Compass

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pion-induced polarized Drell-Yan process at Compass
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Michael Pešek
Školitel:
M.Sc. Michael Finger, CSc.
Oponenti:
Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Petr Závada, CSc.
Konzultant:
prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
Id práce:
148819
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Program studia:
Částicová a jaderná fyzika (P0533D110022)
Obor studia:
Částicová a jaderná fyzika (P4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Nucleon spin structure; parton distribution functions; polarized proton target; polarized Drell-Yan studies; J/Psi meson; COMPASS experiment
Klíčová slova v angličtině:
Nucleon spin structure; parton distribution functions; polarized proton target; polarized Drell-Yan studies; J/Psi meson; COMPASS experiment
Abstrakt:
V této práci jsou vyloženy základy popisu nukleonové struktury. Ve forma- lismu partonových distribuční funkcí závislých na příčné hybnosti (TMD PDF) jsou popsány dva základní procesy - semi-inkluzivní hluboce nepružný rozptyl (SIDIS) a Drell-Yanovská produkce leptonových párů. Detailně je popsán experi- ment COMPASS a jeho jedinečný polarizovaný terč. Jsou prezentovány příklady měření zaměřených na polarizovaný terč, jako např. měření relaxačních dob v nulovém magnetickém poli. Dále jsou prezentovány expresní analýza a měření efektivity detektorů jako příklady hardwarově orientované analýzy. V poslední části jsou prezentovány výsledky dvou měření transverzálních spinových asyme- trií. První z nich je měření provedené v produkci J/ψ mesonu v SIDIS datech z roku 2010. Druhé je pak měření asymetrií v produkci J/ψ mesonu v polarizo- vaném π−p Drell-Yan procesu. 1
Abstract v angličtině:
In this work we present the basic theoretical concepts of the description of the nucleon spin structure. The theoretical background of two processes of interest - Semi-inclusive DIS and Drell-Yan - in the terms of Transverse Momentum De- pendent Parton distribution Functions is presented. The COMPASS experiment and particularly its unique polarised target are described in detail. Several target related measurements are presented. The express analysis and detector efficien- cies analysis are presented as examples of important hardware related analysis. Finally two measurements of Transverse Spin Asymmetries are presented. The first measurement is the measurement of the Transverse Spin Asymmetries in J/ψ production in the Semi-inclusive DIS on polarised protons. The second mea- surement is the measurement of Transverse Spin Asymmetries in J/ψ in the π−p polarised Drell-Yan data. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Pešek 9.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michael Pešek 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michael Pešek 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího M.Sc. Michael Finger, CSc. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Spousta, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Závada, CSc. 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 154 kB