velikost textu

Metalisté na Písecku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metalisté na Písecku
Název v angličtině:
Metalheads in Písek region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Josef Novák
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Id práce:
148771
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metal, metalisté, Písek, kulturní kohorta, etnomuzikologie, hudební antropologie
Klíčová slova v angličtině:
metal, metalheads, Písek, cultural cohort, ethnomusicology, musical anthropology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Novák 2.16 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB