velikost textu

Architekt Zdeněk Kuna : vybrané realizace a projekty šedesátých a sedmdesátých let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architekt Zdeněk Kuna : vybrané realizace a projekty šedesátých a sedmdesátých let
Název v angličtině:
Zdeněk Kuna – architect : selected projects and plans of the 1960s and 1970s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Mléčková
Vedoucí:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Oponent:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Id práce:
148604
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdeněk Kuna, československá architektura šedesátých let, československá architektura sedmdesátých let, Strojimport, Motokov, východní tribuna Velkého strahovského stadionu, Omnipol, československé zastupitelství v Miláně, hotel Horal, Ferromet
Klíčová slova v angličtině:
Zdeněk Kuna, Czechoslovak architecture of the 1960s and 1970s, Strojimport, Motokov, east stand of the Strahov stadium, Permanent Representation of the Czechoslovak Socialist Republic in Milan, Hotel Horal in Špindlerův Mlýn, Ferromet
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá českým architektem Zdeňkem Kunou a jeho vybranými realizacemi a projekty z období šedesátých a sedmdesátých let. Jedná se o pražské administrativní budovy Strojimportu, Motokovu a Omnipolu, dále východní tribunu Velkého strahovského stadionu, československý zastupitelský úřad v Miláně a hotel Horal ve Špindlerově Mlýně a projekt budovy Ferrometu. Díla jsou vsazena do kulturně-historického kontextu československých šedesátých a sedmdesátých let s důrazem na architektonický vývoj. Nedochází jen k formálnímu popisu budov a interiéru, práce se věnuje také hledisku urbanistického začlenění a použitých technologií. Představen je autorův způsob architektonického uvažování, zmíněny jsou základní principy jeho tvorby a možné inspirace.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the Czech architect Zdeňěk Kuna and a selection of his projects and plans from the 1960s and 1970s. These include the Prague office buildings of Motokov, Strojimport and Omnipol, the east stand of the Strahov stadium, the Permanent Representation of the Czechoslovak Socialist Republic in Milan and Hotel Horal in Špindlerův Mlýn. His works are presented in the cultural and historical context of Czechoslovakia in the 1960s and 1970s. The buildings and their interiors are not only formally described, the thesis also focuses on their contribution to the urban environment and the technologies used. The main principles of Kuna´s work and the way he conceives of architecture are covered, as well as his sources of inspiration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Mléčková 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Mléčková 13.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Mléčková 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Mléčková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB