velikost textu

Skotsko a Katalánsko - nové státy na mapě Evropy?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skotsko a Katalánsko - nové státy na mapě Evropy?
Název v angličtině:
Scotland and Catalonia - new states on European map?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Soňa Krpálková
Vedoucí:
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Id práce:
148569
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Autorka práce se v textu zabývá problematikou snah Skotska a Katalánka o nezávislost a snaží se přinést bližší ucelené informace o tomto tématu, kterému není v České republice věnován dostatek prostoru. Důležitou částí práce je historický vývoj vybraných oblastí a deskriptiva ekonomické situace, která je v obou případech, jedním z hlavních témat kampaní pro samostatnost. S ohledem na důvody pro odtržení jednotlivých regionů je provedena analýza částí programu Scotland´s future a částí Katalánského autonomního statutu z roku 2006, které byly shledány jako protiústavní. V neposlední řadě je v práci věnován prostor budoucímu směřování regionů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The main aim of this Bachelor´s thesis is to provide more information about the issue of Scotland and Catalonia in the context of efforts of independence or autonomy. Unfortunately, this topic is not so debated in the Czech republic.The important part of this thesis is the historical development of selected areas and description of economic situation, which is one of the main themes of the campaign for separation in both cases. This thesis is also focused on reasons for the secession of regions. There is also analysis of program Scotland´s future and pitfalls of the Catalan autonomous statute of 2006, especially those parts that were founded as unconstitutional. Lastly, the thesis is concentrated on the future direction of the region. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Soňa Krpálková 737 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Soňa Krpálková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Soňa Krpálková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Riegl, Ph.D. 2.83 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Riegl, Ph.D. 644 kB