velikost textu

Jaroslav Šalda. Portrét titána tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaroslav Šalda. Portrét titána tisku
Název v angličtině:
Jaroslav Salda. Portrait of Print Titan
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Iveta Škrabalová
Vedoucí:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Id práce:
148475
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jaroslav Šalda, Melantrich, Česká strana národně sociální, České slovo, Svobodné slovo, Hvězda, Václavské náměstí, První republika, kapitalismus, podnikání, ředitel, tisk, noviny, vydavatelství, nakladatelství, odbojová činnost.
Klíčová slova v angličtině:
Jaroslav Salda, Melantrich, Czech National Socialist Party, Ceske slovo, Svobodne slovo, Hvezda, Vaclavske namesti, a time of so called First Republic, capitalism, business, director, print, newspapers, Publishing Company, resistance activity.
Abstrakt:
ABSTRAKT Abstrakt v českém jazyce Práce zachycuje životní příběh „self-made mana“ Jaroslava Šaldy, tvůrce a ředitele Melantrichu, největšího tiskového podniku československé První republiky. Těžištěm poznání jsou rozhovory s pamětníky, archivní dokumenty a literární zdroje. Každá z kapitol představuje část z odpovědi na otázku: Jak je možné, že se z nemanželského dítěte bez prostředků a univerzitního vzdělání stal člověk s rozsáhlými odbornými znalostmi, častý host ministrů i prezidenta a mocný vládce mediálního průmyslu. Text ve svém celku, pevně svázaný s historií českého národa a Melantrichu, reflektuje zkušenost muže, který svůj život zasvětil budování, neboť konstruktivní, inovativní, vytrvalou a tvrdou práci považoval za hlavní prostředek k jeho naplnění, klíč k úspěchu. Zobrazuje osobnost ztělesňující známé rčení: Když se chce, všechno jde. Klíčová slova Jaroslav Šalda, Melantrich, Česká strana národně sociální, České slovo, Svobodné slovo, Hvězda, Václavské náměstí, První republika, kapitalismus, podnikání, ředitel, tisk, noviny, vydavatelství, nakladatelství, odbojová činnost.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Abstract in English language This work depicts the life story story of a „self-made man“ Jaroslav Salda, the creator and director of the Melantrich, the biggest printing company in Czechoslovak time of so called First Republic. It is doing so by compiling interviews with period witnesses, archival documents and literary sources. Each chapter is a part of the answer to the question: How is it possible that the illegitimate child without funds and university education had become the man with extensive expertise, the frequent guest of Ministers and the President and the powerful head of the media industry? This text as a whole, firmly tied to the history of the Czech nation and Melantrich, reflects the experience of the man who dedicated his life to building, because he considered the constructive, innovative, diligent and hard work the main means of fulfillment in life and the key to success. It shows a person which embodies the adage: Where there is a will, there is a way. Key words Jaroslav Salda, Melantrich, Czech National Socialist Party, Ceske slovo, Svobodne slovo, Hvezda, Vaclavske namesti, a time of so called First Republic, capitalism, business, director, print, newspapers, Publishing Company, resistance activity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Iveta Škrabalová 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Iveta Škrabalová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Iveta Škrabalová 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB