velikost textu

Vyznamenání „Spravedlivý mezi národy“ v kontextu druhé světové války: životní příběhy vyznamenaných

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyznamenání „Spravedlivý mezi národy“ v kontextu druhé světové války: životní příběhy vyznamenaných
Název v angličtině:
Honors Righteous Among the Nations in the context of the Second World War: the life stories of the awarded
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Antonín Kurovec
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Hlaváček
Id práce:
148471
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vyznamenání Spravedlivý mezi národy, Židé, zachránci, zachránění, holokaust
Klíčová slova v angličtině:
Honor Righteous Among the Nations, Jude, savior, saved persons, holocaust
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Vyznamenání Spravedlivý mezi národy v kontextu druhé světové války: životní příběhy vyznamenaných“ pojednává o vyznamenání Spravedlivý mezi národy, které je udělováno lidem nežidovského původu, kteří za druhé světové války nezištně pomáhali židovskému obyvatelstvu přežít. Cílem práce je rozšířit povědomí o výše zmíněném vyznamenání a především přinést konkrétní osudy lidí, kteří jej obdrželi. Zkoumána a interpretována jsou dílčí témata, která určují specifika získání tohoto ocenění. Mezi tato témata patří motivace k pomoci druhým, každodennost během ukrývání, přátelství atd. Jednotlivé rozhovory s vyznamenanými, které přinášejí unikátní a přímé svědectví, jsou zasazeny do širšího kontextu druhé světové války, který je zaměřen především na problematiku tzv. konečného řešení židovské otázky. Zkoumání doby druhé světové války je opřeno o bohatou pramennou základnu, která podporuje celkový charakter předkládané práce.
Abstract v angličtině:
Annotation Diploma thesis Honors Righteous Among the Nations in the context of the Second World War: the life stories of the awarded deals with The Righteous Among the Nations Award, which is awarded to people of Jewish origin, who during the Second World War selflessly helped the Jewish people survive. The aim is to increase awareness of the aforementioned awards and especially bring specific fates of people who have received it. Examined and interpreted sub- themes that determine the specifics of how to obtain this award. These issues include the motivation to help others during everyday concealment, friendship etc. Individual interviews with bearers that bring unique and direct evidence are placed in the broader context of the Second World War, which focuses primarily on the issue of the final solution of the Jewish question. Examination of the Second World War is underpinned by a rich resource base that supports the overall character of the text.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Antonín Kurovec 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Antonín Kurovec 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Antonín Kurovec 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Hlaváček 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 134 kB