velikost textu

1. vojenská mise českých vojáků po roce 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
1. vojenská mise českých vojáků po roce 1989
Název v angličtině:
1st military mission of Czech soldiers after 1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. František Jedlička
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Hlaváček
Id práce:
148470
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce je připomenout českou účast v 1. Válce v Zálivu v letech 1990-91 a přispět tak k rozšíření poznatků a informací, které máme o této významné události světových dějin. Stěžejními zdroji poznání byly rozhovory vedené metodou Orální historie s příslušníky Československého protichemického praporu, kteří se pod velením plukovníka Vala války za osvobození Kuvajtu zúčastnily. Předkládaný text čerpá dále ze sbírek Vojenského ústředního archivu a relevantních literárních pramenů a prací. S ohledem na specifičnost tématu, kdy byla poprvé po roce 1989 nasazena do zahraniční vojenské mise větší jednotka československé armády, jejíž příslušníci strávili do té doby drtivou většinu svého života a služby v režimu, který se stavěl nepřátelsky k armádám států NATO, s nimiž členové kontingentu na území Saúdské Arábie a Kuvajtu spolupracovali, jsem se snažil postihnout nejen samotný válečný střet a naší účast v něm, ale také předchozí profesní život československých vojáků, jejich vztah k práci, kterou vykonávali, k režimu v němž žili a motivaci k účasti v misi, neboť mě zajímalo, jak se s veškerou touto svou výbavou z minulosti dokázali srovnat při kooperaci s nedávnými protivníky. Vedle toho se práce hlavně věnuje otázkám jejich pohledu na každodennost života v jednotce, vnímání ostatních členů, možné vnitřní konflikty, zázemí doma, spolupráce s cizími armádami, hodnocení vybavenosti a připravenosti československých vojáků, přínos jejich účasti a zhodnocení života po misi. Klíčová slova Armáda, mise, kontingent, protichemická jednotka, Kuvajt, Saúdská Arábie, První válka v Zálivu. I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989 4
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of the thesis is to remind the Czech presence at the First Gulf War in 1990-91 and to contribute to extend the knowledge and available details related to this important event of the world history. The main sources of collecting information are interviews held by the method of Oral history with the members of Czechoslovak chemical defense battalion that was present during the Kuwait War. The contingent was headed by colonel Valo at that time. The additional source used in this assay are the archive files collected at the Central Military Archive facility as well as published articles/books dedicated to this topic. It was a first time that the contingent of the Czechoslovak Army- battalion was sent to serve abroad after 1989. Majority of the battalion members spent their live, service and duty in the political regime that had a negative attitude to the armies of the NATO members. The Czech battalion closely cooperated with the NATO armies in Saudi Arabia and Kuwait. With respect to the specificity of the selected theme I tried to cover not only the war conflict itself and participation of the Czech battalion there but also the previous professional life of the Czechoslovak soldiers, their relationship to the service in the Czechoslovak Army, their attitude to the political regime where they spent their life and their motivation to participate and serve abroad in the Czech battalion. I was highly interested how it worked for them looking on their background from a past and obtained experience during cooperation with “former enemies – NATO armies“ during war conflict. The assay also covers the solders view on daily routine of the contingent, perception of the other members of the unit and possible conflicts within the unit. Integral part of the theme has been family background, cooperation with other armies, evaluation of standards, equipment and readiness of the Czechoslovak soldiers, contribution and benefit of their participation and assessment of their life after the service abroad. Key words Army, Service abroad, Contingent, Czechoslovak chemical defense battalion, Kuwait, Saudi Arabia, The First Gulf War. I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Jedlička 518 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. František Jedlička 295 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Jedlička 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Jedlička 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Hlaváček 467 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB