text size

Václav Majer: politik v letech 1945-1948

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Václav Majer: politik v letech 1945-1948
Titile (in english):
Václav Majer: Politician, 1945-1948
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jan Brož
Supervisor:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Opponent:
Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
Thesis Id:
148462
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Oral History - Contemporary History (24-KOHSD)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
Oral History - Contemporary History (OHSD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
19/06/2014
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Václav Majer, Československo, druhá světová válka, třetí republika, Československá sociální demokracie, Komunistická strana Československa, znárodnění, volby 1946, brněnský sjezd 1947, Únor 1948
Keywords:
Václav Majer, Czechoslovakia, World War II, Third Republic, Czechoslovak Social Democracy, Communist Party of Czechoslovakia, Nationalization, Parliamentary Election 1946, Brno Congress 1947, Coup d'état 1948
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá osobou Václava Majera (22. 1. 1904 Pochvalov – 25. 1. 1972 College Park, Maryland, USA) a jeho politickou činností, zejména v období třetí republiky. Václav Majer byl sociálnědemokratickým politikem a je vnímán jako hlavní představitel pravicového křídla uvnitř své strany. Tato charakteristika v daném kontextu znamenala, že byl ostražitý vůči komunistům a stavěl se skepticky k úzké spolupráci sociální demokracie s KSČ. Protože kořeny mnohých politických událostí třetí republiky sahají do období druhé světové války, práce sleduje Majerův život již od doby druhé republiky. Nejprve se věnuje okolnostem Majerova odchodu do emigrace začátkem roku 1940. Potom text informuje o jeho činnosti v rámci politických struktur československého exilu ve Velké Británii. Ve třetí, nejobsáhlejší kapitole se práce zabývá Majerovou činností ve třetí republice. Rozebírá jednotlivé kauzy tehdejší politické scény. Všímá si těch kauz, v nichž sehrál Majer důležitou roli. Jedná se zejména o otázky znárodnění, československé účasti na Marshallově plánu, brněnského sjezdu sociální demokracie a únorových událostí roku 1948. Práce končí Majerovým odchodem do exilu po Únoru.
Abstract:
Abstract This diploma thesis is devoted to Václav Majer (January 22, 1904 – January 25, 1972) and his public work, particularly in the period of the Third Republic of Czechoslovakia. Václav Majer was a social democratic politician and he was a leader of the right wing within the Czechoslovak Social Democracy. The main issue which was being discussed inside the Social Democratic Party at that time was the question of cooperation between Social Democrats and Communists. Majer was a main proponent of independent policy of the Social Democratic Party. Sometimes it is hard to analyze the meaning and the course of various political affairs without knowing their roots. In that case, it is necessary to study the background of these events which in many cases lies at the previous period. This is the reason why this very essay actually starts right after the Munich Agreement was negotiated and signed. This thesis informs about Majer's road to exile and his political activities during the World War II. The main interest of this thesis lies in the era of the Third Republic and informs about Majer and his policy during this very period.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jan Brož 1.5 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jan Brož 111 kB
Download Abstract in english Mgr. Jan Brož 103 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 129 kB
Download Opponent's review Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous 58 kB
Download Defence's report 132 kB